DGL Rozenkwarts, Kristallenlijn

 16,95 42,40

Artikelnummer: DGL GDKL-1-1

Beschrijving

DGL Rozenkwarts, Kristallenlijn

Rozenkwarts natuurzuivere, handgemaakt mengsel van etherische olie, helpt je om je eigenliefde te ontwikkelen, zodat je je makkelijker kunt verbinden met anderen vanuit het hart.

Ingrediënten: Rozenhout, Geranium, Bergamot Reggio, Roos 10%, Lavendin en Mimosa 10%.

Deze liefdevolle spray verbind je met je hartchakra en zorgt ervoor dat blokkades los kunnen komen. Help je om je eigenliefde te vergroten en compassie te voelen, ook naar jezelf toe. Een fijne spray om te gebruiken bij kinderen die verdrietig zijn, het kalmeert ze en geven een liefdevolle omarming tijdens hun verdriet zonder het weg te willen stoppen. Ook aan ouderen en kinderen die angstig zijn geeft ze vertrouwen.

https://www.flipsnack.com/degroenelinde/informatie-gidsje.html

Extra informatie

Opties

Etherische Olie 10 ml, Etherische Olie 30 ml, Auraspray 50 ml

Veilig Gebruik

We wijzen erop dat we met onze beschrijving van het product GEEN claims willen doen. Voor de volledigheid verwijzen we je naar onze Medische Disclaimer,

Tevens willen je conform Europese wetgeving wijzen op het volgende:
Rozenkwarts
Signaalwoord: Waarschuwing
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P321 : Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “DGL Rozenkwarts, Kristallenlijn” te beoordelen
%d bloggers liken dit: