DGL De Gouden Driehoek, Kristallenlijn

 16,95 42,40

Artikelnummer: DGL GDKL

DGL De Gouden Driehoek, Kristallenlijn

De Gouden Driehoek is de bekendste combinatie van drie kristallen Rozenkwarts, Bergkristal en Amethist.

De geurfrequentie bestaat uit evenredige delen van de boven genoemde geurfrequenties.

Met een gouden driehoek bent u ervan verzekerd dat er altijd de beste energie in huis is. Alles komt tot rust en in balans. Een vrede vol leven met kracht en harmonie ontstaat.

https://www.flipsnack.com/degroenelinde/informatie-gidsje.html

Opties

Etherische Olie 10 ml, Etherische Olie 30 ml, Auraspray 50 ml

Veilig Gebruik

We wijzen erop dat we met onze beschrijving van het product GEEN claims willen doen. Voor de volledigheid verwijzen we je naar onze Medische Disclaimer,

Tevens willen je conform Europese wetgeving wijzen op het volgende:

De Gouden Driehoek
Signaalwoord: Waarschuwing
EUH208 : Bevat kan een allergische reactie veroorzaken.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “DGL De Gouden Driehoek, Kristallenlijn” te beoordelen