DGL Amber, Kristallenlijn

 16,95 42,40

Artikelnummer: DGL AMKL

Beschrijving

DGL Amber, Kristallenlijn

Amber is krachtig en reinigend voor jouw fysieke lichaam en het energetische lichaam.

Ingrediënten: Mandarijn, Citroen, Pinie, Tolubalsem, Gember, Nootmuskaat.

Negatieve energie en pijn worden omgezet in positieve energie waardoor er evenwicht ontstaat. Met als gevolg dat deze frequentie je stabiel, vrolijk en creatief maakt. Je voelt je goed in je gronding zitten. Ook als je daar naar op zoek bent is dit een goede frequentie om te gebruiken.

Amber bevordert een flexibele, open, spontane en zorgeloze houding en versterkt het vertrouwen in jezelf. Hierdoor vermindert het gevoel van neerslachtigheid en stress.

https://www.flipsnack.com/degroenelinde/informatie-gidsje.html

Extra informatie

Opties

Etherische Olie 10 ml, Etherische Olie 30 ml, Auraspray 50 ml

Veilig Gebruik

We wijzen erop dat we met onze beschrijving van het product GEEN claims willen doen. Voor de volledigheid verwijzen we je naar onze Medische Disclaimer

Tevens willen je conform Europese wetgeving wijzen op het volgende:

Amber:
Signaalwoord: Waarschuwing
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P321 : Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “DGL Amber, Kristallenlijn” te beoordelen
%d bloggers liken dit: