Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op Debby’s Nails en Beauty aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Debby’s Nails en Beauty schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Debby’s Nails en Beauty .
1.4 Debby’s Nails en Beauty is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Debby’s Nails en Beauty komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Debby’s Nails en Beauty zijn in euros en in- en exclusief BTW vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Debby’s Nails en Beauty tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via Debby’s Nails en Beauty kan op de volgende wijze worden betaald via PAYPAL of overmaken op IBAN: NL95 INGB 0006 7650 96 t.n.v D. Hulsman. Eventueel kan ook betaald worden via Tikkie of bankverzoek, geeft u dit aan bij uw bestelling.
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. mits anders is aangegeven.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Debby’s Nails en Beauty streeft ernaar om de geplaatste bestelling van de nagelproducten binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling te leveren. 

5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
5.3 Bij weigering of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van PostNL en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag worden geroutineerd onder bepaalde afspraken, neem hierover contact met ons op.
6.2 Reclames binnen 24 uur melden.
6.3 Bij retourneren dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourenringen worden niet geaccepteerd.
6.4 Retourneren alleen in overleg.
6.5 Komt het product terug wordt er €7,00 administratie kosten berekend en de porto die door ons is betaald.
6.6 Binnen 30 dagen wordt het geld teruggestort.
6.7 Acryl en Gel producten worden uit hygiënische oogpunt niet terug genomen.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Debby’s Nails en Beauty is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Debby’s Nails en Beauty.
7.4 Als Debby’s Nails en Beauty om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Uv/LED Lampen
– Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
– Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
– Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
– Als apparaten worden opengemaakt.

Artikel 8 Links naar websites voor derden
De Debby’s Nails en Beauty Website kan links naar andere Websites bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Debby’s Nails en Beauty en Debby’s Nails en Beauty is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Debby’s Nails en Beauty is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Debby’s Nails en Beauty verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Debby’s Nails en Beauty van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Artikel 9 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van Debby’s Nails en Beauty.